Dokumenty do pobrania

» A+ | A-


 1. Taryfy na wodę i ścieki od 01.08.2021r.
 2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 4. OŚWIADCZENIE o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
 5. Wniosek o aktualizacje danych
 6. Wniosek o dokonanie końcowego odbioru technicznego
 7. Wniosek o dokonanie odbioru częściowego przyłącza
 8. Wniosek o rozwiązanie umowy na wodę
 9. Wniosek o wykonanie zlecenia
 10. Wniosek o zawarcie umowy
 11. Uchwala_XXXVI/256/22 – w sprawie cennika opłat i regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych
  położonych na terenie Gminy Radwanice


Sprawozdania z badania wody :