Cennik usług GSK

» A+ | A-CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE

przez Gminną Spółkę Komunalna Radwanice sp.z o.o.  z/s w Kłębanowicach 9A

Lp. Nazwa usługi Cena Netto Uwagi
1. Wydanie warunków technicznych 60 zł/ 1 przyłącze
2. Przedłużenie wydanych warunków technicznych 45 zł/ 1 przyłącze
3. Uzgodnienie dokumentacji technicznej 70 zł/ 1 przyłącze
4. Odbiór przyłącza wodociągowego:
a. I odbiór bez uwag 120 zł/1 przyłącze
b. II i każdy następny odbiór po poprawkach z pierwszego odbioru 80 zł/ 1 przyłącze
5. Odbiór przyłącza kanalizacyjnego
a. I odbiór bez uwag 140 zł/ 1 przyłącze
b. II i każdy następny odbiór po poprawkach z pierwszego odbioru 80 zł/ 1 przyłącze
6. Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego jednocześnie tego samego dnia bez uwag 180 zł/ kpl. Przyłączy
7. Montaż wodomierza do instalacji wodociągowej wraz z dwoma plombami 110 zł/ 1 wodomierz
8. Zamknięcie dopływu wody:
a. Zamknięcie dopływu wody na czynnej zasuwie przyłącza 40 zł/ 1 przyłącze
b. Otwarcie dopływu wody na czynnej zasuwie przyłącza 40 zł/ 1 przyłącze
c. Zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku braku lub uszkodzonej zasuwy wodnej na 1 godzinę usunięcia awarii przyłącza 300 zł/ 1 przyłącze
9. Wymiana samego wodomierza, który uległ zniszczeniu z winy odbiorcy 85 zł + koszt wodomierza
10. Ponowne zamontowanie plomb na wodomierzu zerwanych lub uszkodzonych przez odbiorcę 60 zł / 2 plomby
11. Odbiór i zaplombowanie wodomierza (podlicznika) na instalacji za wodomierzem głównym 80 zł/ 1 podlicznik
12. Wymiana 1 uszkodzonej plomby 40 zł / 1 plombę
13. Udrożnienie kanalizacji ściekowej
Pierwsza godzina 100 zł / godz.
Każda następna godzina 50 zł / godz.
14. Wywóz nieczystości:
a. Nieczystości płynne 111,11 zł / 1 beczka
b. Doprowadzenie nieczystości do stopnia płynnego pierwsza godzina 100 zł / godz.
c. Doprowadzenie nieczystości do stopnia płynnego każda następna godzina 50 zł / godz.
15. Przyjęcie nieczystości komunalnych na oczyszczalnię ścieków z poza gminy Radwanice 32 zł/ m3
16. Pobieranie wody z hydrantu po instalacji licznika przez ZUK Radwanice 30zł + wskazania licznika x 7,96zł/m3
17. Usunięcie awarii przyłącza na posesji klienta, oraz inne roboty zlecone wg wyceny indywidualnej

Do cen netto zostanie naliczony obowiązujący w dniu wykonania czynności podatek VAT