Cennik usług GSK

» A+ | A-


Załącznik
do uchwały 5/2022
z dnia 11.03.2022r


CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI DODATKOWE WYKONYWANE

przez Gminną Spółkę Komunalna Radwanice sp.z o.o.

Lp. Nazwa usługi Cena zł/netto
1 Montaż wodomierza do instalacji wodociągowej wraz plombom 190 zł / 1 przyłącze
2 Zamknięcie dopływu wody:
a zamknięcie dopływu wody na czynnej zasuwie przyłącza 50 zł / 1 przyłącze
b otwarcie dopływu wody na czynnej zsuwie przyłącza 50 zł / 1 przyłącze
c zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku braku lub uszkodzonej zasuwy wodnej na 1 godzinę usunięcia awarii przyłącza (usunięcie awarii przez firmę zewnętrzną) 320 zł / 1 przyłącze
d zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku uszkodzenia rurociągu (usunięcie awarii przez osoby prywatne lub firmy zewnętrzne) 320 zł / h*
e zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku wykonywania wpięcia do instalacji wodociągowej przez firmę zewnętrzną 320 zł / h*
f zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku wykonywania prac na przyłączu wodociągowym przez osoby prywatne 120 zł / h*
g zamknięcie dopływu wody na sieci ogólnej w przypadku, gdy jest to konieczne z uwagi na realizację inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej; w przypadku, gdy w procesie budowlanym inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika, w tym wykonawcę robót budowlanych, opłatę pobiera się od pełnomocnika, w tym wykonawcy robót budowlanych. 320 zł / h*
3 Wymiana samego wodomierza, który uległ zniszczeniu z winy odbiorcy 85 zł + koszt wodomierza
4 Ponowne zamontowanie plomb na wodomierzu zerwanych lub uszkodzonych przez odbiorcę 60 zł
5 Odbiór i zaplombowanie wodomierza (podlicznika) na instalacji
za wodomierzem głównym
100 zł
6 Udrożnienie kanalizacji ściekowej:
a Udrożnienie kanalizacji ściekowej 120 zł / h
7 Wywóz nieczystości:
a nieczystości płynne 150 zł / 1 beczka 5 m3
8 Pobieranie wody z hydrantu 50 zł+10zł/m3
9 Usunięcie awarii przyłącza na posesji klienta oraz inne roboty zlecone wg wyceny indywidualnej
10 Przywrócenie dostawy wody – podłączenie po zamknięciu spowodowanym brakiem regulowania opłat przez odbiorcę 1200 zł

 *za każdą rozpoczętą godzinę

 Do cen netto zostanie naliczony obowiązujący w dniu wykonania czynności podatek VAT.