» A+ | A-


Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. w Kłębanowicach informuje, że zgodnie z decyzją nr WR.RZT.70.282.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu zmianie ulegają ceny i stawki opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

Od dnia 01 sierpnia 2022 r. do 31.07.2023 r. obowiązywać będą następujące ceny:

– opłata za pobraną wodę – 4,40 zł/m3 netto,

– opłata za odprowadzone ścieki –  7,90 zł/m3 netto,

– opłata abonamentowa  za wodę – 4,60 zł/m-c netto,

– opłata abonamentowa  za ścieki – 4,60 zł/m-c netto.

Do w/w cen dolicza się stawkę podatku VAT w wysokości 8% (stawka obowiązująca na dzień wydania decyzji).