» A+ | A-


Informuję, że zmianie ulegną ceny i stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tj.

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp. Grupa Odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/1 m-c
netto brutto netto brutto
1 Wszyscy odbiorcy 4,40 4,75 4,60  4,97 

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca

zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp. Grupa Odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/1 m-c
netto brutto netto brutto
1 Wszyscy odbiorcy  7,90  8,53 4,60   4,97

 

Planowany termin wprowadzenia nowych taryf – 1 sierpnia 2022 r.