Kontakt

» A+ | A-


Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o.

Kłębanowice 9A
59-160 Radwanice
NIP 5020109576
REGON 385093026

tel. 76 831 01 83

biuro@gsk.radwanice.pl

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Paweł Piwko – Wójt Gminy Radwanice

RADA NADZORCZA
Artur Jurkowski – Przewodniczący RN
Małgorzata Frąckowiak – Członek RN
ZARZĄD
Dagmara Dobroć-Śnioszek – Prezes Zarządu

Telefon alarmowy – 660 664 458

Sprawy wodno – kanalizacyjne:
Dawid Frankowski – 660 704 898
Andrzej Barna – 537 305 488

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Amanda Gaś
e: iodo@amt24.biz
t: 76 300 01 40