Nabór do GSK

» A+ | A-


Kłębanowice, 29.12.2020 r.

OI-Kandydat-do-pracy


Kłębanowice, 13.10.2020 r.


Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko:

„Specjalista ds. kadrowo -księgowych”

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • minimum roczne doświadczenie pracy na samodzielnym stanowisku, ze zbliżonym zakresem obowiązków,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
  i programów księgowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i kontynuowaniem umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymogami,
 • ewidencja danych w systemie kadrowo-płacowym,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 • obsługa kadrowa pracowników,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, zestawień na potrzeby rozliczeń PIT,
 • prowadzenia korespondencji z ZUS, US i innymi instytucjami w zakresie spraw związanych z pracownikami,
 • czynny udział w kontrolach z PIP, ZUS, Sanepid,
 • dbanie o terminowość przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • pomoc w pracach księgowych,
 • sporządzanie i rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego,
 • prowadzenie działań windykacyjnych dotyczących dostawy wody
  i odprowadzania ścieków,
 • rozliczanie zaliczek,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • rozliczanie pracy osób skazanych na kontrolowane prace na cele społeczne,
 • rozliczanie zużytego paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu należącego
  do Spółki.
 • spisywanie wodomierzy

 

 3.WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny i życiorys (CV)
 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

4. SPOSÓB APLIKOWANIA:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą na adres: Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. (Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. kadrowo – księgowych”
w terminie do dnia 27 października 2020 r. do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


23.04.2020 r